"of the account" — Słownik kolokacji angielskich

of the account kolokacja
Popularniejsza odmiana: of accounts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z konta
  1. of przyimek + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Trade makes up about 90 percent of the current account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo