"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. absolutely right = całkowicie prawy absolutely right
2. absolutely true = całkowicie prawdziwy absolutely true
3. absolutely wrong = całkowicie zły, błędny absolutely wrong
4. absolutely correct = całkowicie poprawny absolutely correct
5. absolutely false = całkowicie błędny absolutely false
6. absolutely untrue = całkowicie nieprawdziwy absolutely untrue
7. absolutely accurate = całkowicie dokładny absolutely accurate
  • It is to assure that the numbers investors rely on are absolutely accurate.
  • I tried to be absolutely accurate in this account.
  • I will send in no information that is not absolutely accurate, believe me.
  • "Even in our world there are ways of checking, although they aren't absolutely accurate."
  • This ensures they are absolutely accurate from a legal and practice perspective.
  • There is no way we are going to get an absolutely accurate count at this point.
  • That was the box all right - Trymon's description had been absolutely accurate.
  • I have not read any absolutely accurate personal paragraphs in the papers since the war.
  • In practice, these predictions turn out to be absolutely accurate.
  • The point is that this is the absolutely accurate time the photo was made.
8. absolutely straight = całkowicie prosto absolutely straight
9. absolutely incorrect = całkowicie niepoprawny absolutely incorrect
10. absolutely appropriate = całkowicie odpowiedni absolutely appropriate
11. absolutely truthful = całkowicie szczery absolutely truthful
12. absolutely precise = całkowicie dokładny absolutely precise
(11) fine, flat, transparent
Kolokacji: 3
(12) crazy, insane, mad, bizarre
Kolokacji: 4
(13) delighted, disgusted
Kolokacji: 2
(15) silent, quiet, deafening
Kolokacji: 3
(18) motionless, rigid, immobile
Kolokacji: 3
(21) unique, different
Kolokacji: 2
(23) useless, powerless
Kolokacji: 2
(24) honest, fair, unfair
Kolokacji: 3
(25) normal, identical, radiant
Kolokacji: 3
(26) furious, livid, outraged
Kolokacji: 3
(27) disgusting, filthy, revolting
Kolokacji: 3
(29) fearless, hopeless, desperate
Kolokacji: 3
(30) helpless, dependent
Kolokacji: 2
(33) ruthless, merciless
Kolokacji: 2
(35) wild, baseless, unfounded
Kolokacji: 3
(37) confidential, secret
Kolokacji: 2
(39) unavoidable, predictable
Kolokacji: 2
(40) astonished, astounded
Kolokacji: 2
(41) enormous, huge
Kolokacji: 2
(42) ecstatic, heartbreaking
Kolokacji: 2
(43) petrified, adamant
Kolokacji: 2
(44) overwhelming, irresistible
Kolokacji: 2
(45) incapable, unable
Kolokacji: 2
(46) legitimate, impenetrable
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.