ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely demand" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely demand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie żądanie
  1. demand czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But here was a case that absolutely demanded he take responsibility.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo