ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely precise" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely precise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie dokładny
  1. absolutely przysłówek + precise przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Turning is highly orchestrated and has to be absolutely precise," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo