ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely take" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely take kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie weź
  1. take czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition, he said, "we have to take absolutely into account" that there are 28,000 United Nations peacekeeping troops on the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo