"absolutely needed" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely needed kolokacja
Popularniejsza odmiana: absolutely need
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie potrzebować
  1. need czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I learned a long time ago not to tell father any more than he absolutely needed to know.

powered by  eTutor logo