"absolutely need" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely need kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie potrzebuj
  1. need czasownik + absolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I learned a long time ago not to tell father any more than he absolutely needed to know.

powered by  eTutor logo