"absolutely required" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie wymagać
  1. require czasownik + absolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    One is absolutely required to have a new thought once in one's life.

powered by  eTutor logo