"legally required" — Słownik kolokacji angielskich

legally required kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawnie wymagać
  1. require czasownik + legally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Make sure you understand what these legally require from the business.