"absolutely false" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely false kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie błędny
  1. absolutely przysłówek + false przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The college, in a statement, said "such allegations are absolutely false."

powered by  eTutor logo