ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"completely false" — Słownik kolokacji angielskich

completely false kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie błędny
  1. completely przysłówek + false przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    This proved a difficult task as the story was completely false.

powered by  eTutor logo