ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely truthful" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie szczery
  1. absolutely przysłówek + truthful przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    By contrast, he said, the state's list was "absolutely truthful, and leaves it to Connecticut citizens to make their own judgment."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo