PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(4) forbid, prohibit, exclude
Kolokacji: 3
1. absolutely agree = całkowicie zgódź się absolutely agree
2. absolutely go = całkowicie pójdź absolutely go
4. get absolutely = dostań całkowicie get absolutely
5. absolutely make = całkowicie zrób absolutely make
6. absolutely depend = całkowicie zależ absolutely depend
7. look absolutely = popatrz całkowicie look absolutely
8. remain absolutely = pozostań całkowicie remain absolutely
9. absolutely fall = całkowicie spadnij absolutely fall
10. absolutely disagree = całkowicie nie zgódź się absolutely disagree
(7) terrify, thrill
Kolokacji: 2
(10) devastate, destroy, ruin, kill
Kolokacji: 4
(12) convince, fascinate
Kolokacji: 2
(13) insist, say
Kolokacji: 2
(14) sit, dominate, cram
Kolokacji: 3
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.