"absolutely go" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie pójdź
  1. go czasownik + absolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He was absolutely not going to watch what else she did to hers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo