Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely incredible" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie niewiarygodny
  1. absolutely przysłówek + incredible przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    I've been doing video for 15 years and watching these kids put their feelings on paper was absolutely incredible.

powered by  eTutor logo