"absolutely determined" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie ustalić
  1. determine czasownik + absolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "And they are absolutely determined not to let go of either."

powered by  eTutor logo