"absolutely agree" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely agree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie zgódź się
  1. agree czasownik + absolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I absolutely agree: talking with people is the best way.

powered by  eTutor logo