eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(4) forbid, prohibit, exclude
Kolokacji: 3
(7) terrify, thrill
Kolokacji: 2
(10) devastate, destroy, ruin, kill
Kolokacji: 4
(12) convince, fascinate
Kolokacji: 2
(13) insist, say
Kolokacji: 2
(14) sit, dominate, cram
Kolokacji: 3
1. sit absolutely = usiądź całkowicie sit absolutely
2. absolutely dominate = całkowicie zdominuj absolutely dominate
3. absolutely crammed = całkowicie naładować absolutely crammed
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.