ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely harmless" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie niegroźny
  1. absolutely przysłówek + harmless przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    I was told locally that she's absolutely harmless.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo