Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely safe" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely safe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie bezpieczny
  1. absolutely przysłówek + safe przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    He agreed with pleasure, and said that it would be absolutely safe.

powered by  eTutor logo