"sit absolutely" — Słownik kolokacji angielskich

sit absolutely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usiądź całkowicie
  1. sit czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The owl sat absolutely still, its eyes closed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo