ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely painless" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie bezbolesny
  1. absolutely przysłówek + painless przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    You needn't worry, this is absolutely painless.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo