PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. absolutely love = całkowicie miłość absolutely love
2. absolutely know = całkowicie wiedz absolutely know
3. absolutely believe = całkowicie uwierz absolutely believe
4. absolutely committed = całkowicie oddany absolutely committed
5. trust absolutely = zaufaj całkowicie trust absolutely
6. feel absolutely = poczuj całkowicie feel absolutely
7. absolutely think = całkowicie pomyśl absolutely think
(4) forbid, prohibit, exclude
Kolokacji: 3
(7) terrify, thrill
Kolokacji: 2
(10) devastate, destroy, ruin, kill
Kolokacji: 4
(12) convince, fascinate
Kolokacji: 2
(13) insist, say
Kolokacji: 2
(14) sit, dominate, cram
Kolokacji: 3
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.