"absolutely crucial" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely crucial kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie decydujący
  1. absolutely przysłówek + crucial przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    It is absolutely crucial for moving our medical science forward.