"absolutely loved" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely loved kolokacja
Popularniejsza odmiana: absolutely love
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie kochać
  1. love czasownik + absolutely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I've got to absolutely love the work then I can try to male others see why.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo