"absolutely committed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie oddany
  1. commit czasownik + absolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "I'm absolutely committed and am sure we can make this a viable company."

powered by  eTutor logo