ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(4) forbid, prohibit, exclude
Kolokacji: 3
(7) terrify, thrill
Kolokacji: 2
(10) devastate, destroy, ruin, kill
Kolokacji: 4
1. absolutely shocked = całkowicie wstrząsnąć absolutely shocked
3. absolutely horrified = całkowicie przerażony absolutely horrified
4. absolutely stun = całkowicie ogłusz absolutely stun
5. absolutely floored = całkowicie wylać podłogę absolutely floored
(12) convince, fascinate
Kolokacji: 2
(13) insist, say
Kolokacji: 2
(14) sit, dominate, cram
Kolokacji: 3
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.