"absolutely fine" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely fine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie świetny
  1. absolutely przysłówek + fine przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Absolutely fine to walk out of a play that you have paid money for.

powered by  eTutor logo