"absolutely believe" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely believe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie uwierz
  1. believe czasownik + absolutely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "I absolutely believe in love and hope to be married again one day."

powered by  eTutor logo