ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

absolutely przysłówek

czasownik + absolutely
Kolokacji: 65
absolutely love • absolutely refuse • absolutely need • absolutely forbidden • absolutely required • ...
absolutely + przymiotnik
Kolokacji: 199
absolutely necessary • absolutely certain • absolutely sure • absolutely essential • absolutely right • absolutely clear • absolutely true • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(11) fine, flat, transparent
Kolokacji: 3
(12) crazy, insane, mad, bizarre
Kolokacji: 4
(13) delighted, disgusted
Kolokacji: 2
1. absolutely safe = całkowicie bezpieczny absolutely safe
2. absolutely harmless = całkowicie niegroźny absolutely harmless
  • I was told locally that she's absolutely harmless.
  • John Marshall gave him an almost imperceptible nod, meaning that these people checked out as absolutely harmless.
  • They are said to be absolutely harmless.
  • Even though his suggestion sounded absolutely harmless, Jessamy still didn't want to go along with it.
  • It's absolutely harmless and has no effect on your credit score.
  • And there's flirtation, which is absolutely harmless if it's done right," she said.
  • She noted that no agency is saying that the air and dust are absolutely harmless.
  • That species of snake, of course, is absolutely harmless, as we recognized immediately.
  • "We are responsible, intelligent, educated people, and what we are doing is absolutely harmless," he said.
  • Ten tonnes of lead in one place are absolutely harmless.
3. absolutely devastating = całkowicie niszczycielski absolutely devastating
4. absolutely painless = całkowicie bezbolesny absolutely painless
(15) silent, quiet, deafening
Kolokacji: 3
(18) motionless, rigid, immobile
Kolokacji: 3
(21) unique, different
Kolokacji: 2
(23) useless, powerless
Kolokacji: 2
(24) honest, fair, unfair
Kolokacji: 3
(25) normal, identical, radiant
Kolokacji: 3
(26) furious, livid, outraged
Kolokacji: 3
(27) disgusting, filthy, revolting
Kolokacji: 3
(29) fearless, hopeless, desperate
Kolokacji: 3
(30) helpless, dependent
Kolokacji: 2
(33) ruthless, merciless
Kolokacji: 2
(35) wild, baseless, unfounded
Kolokacji: 3
(37) confidential, secret
Kolokacji: 2
(39) unavoidable, predictable
Kolokacji: 2
(40) astonished, astounded
Kolokacji: 2
(41) enormous, huge
Kolokacji: 2
(42) ecstatic, heartbreaking
Kolokacji: 2
(43) petrified, adamant
Kolokacji: 2
(44) overwhelming, irresistible
Kolokacji: 2
(45) incapable, unable
Kolokacji: 2
(46) legitimate, impenetrable
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.