ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely devastating" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie niszczycielski
  1. absolutely przysłówek + devastating przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It's absolutely devastating," said Mr. Kusmierski, who was alone in the house at the time of the fire.

powered by  eTutor logo