"most devastating" — Słownik kolokacji angielskich

most devastating kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwięcej pustoszenia
  1. most przysłówek + devastating przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    "Drugs are the single most devastating problem in America," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo