"absolutely straight" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie prosto
  1. absolutely przysłówek + straight przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    This only works because he's riding in an absolutely straight line.

powered by  eTutor logo