"absolutely require" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely require kolokacja
Popularniejsza odmiana: absolutely required
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie wymagaj
  1. require czasownik + absolutely przysłówek
    Luźna kolokacja

    One is absolutely required to have a new thought once in one's life.

powered by  eTutor logo