"absolutely want" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely want kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie chciej
  1. want czasownik + absolutely przysłówek
    Luźna kolokacja

    You absolutely want to update to what is now 3.1.12.0.

powered by  eTutor logo