"absolutely accurate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie dokładny
  1. absolutely przysłówek + accurate przymiotnik
    Luźna kolokacja

    It is to assure that the numbers investors rely on are absolutely accurate.

powered by  eTutor logo