"absolutely untrue" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely untrue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie nieprawdziwy
  1. absolutely przysłówek + untrue przymiotnik
    Luźna kolokacja

    "If their only pursuit is to say we were deceptive with the academy, it's absolutely untrue," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo