"absolutely appropriate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie odpowiedni
  1. absolutely przysłówek + appropriate przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    One wants to say something, to feel something, absolutely appropriate to the occasion.

powered by  eTutor logo