Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zadany samemu sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zadany samemu sobie" po polsku

zadany samemu sobie

przymiotnik
 1. self-inflicted
czasownik
 1. set somebody something *****  
  The teacher set us 3 tasks by Monday. (Nauczyciel zadał nam 3 zadania do poniedziałku.)
  He set me a difficult question - I still don't know the answer. (Zadał mi trudne pytanie - wciąż nie znam odpowiedzi.)
 1. cause someone something *****
czasownik
 1. deal *****
  • wymierzać (np. cios), zadawać (np. ból)
   Mark dealt him a blow straight in the face. (Mark wymierzył mu uderzenie prosto w twarz.)
 2. inflict *
 3. pose ***
  • zadawać, stawiać (pytanie) oficjalnie
   He always poses difficult questions. (On zawsze zadaje trudne pytania.)
   She posed a question I couldn't answer. (Ona zadała pytanie, na które nie mogłem odpowiedzieć.)
 4. give ***** , także: gie ScoE
  • dawać, zadawać (np. pracę domową) [przechodni]
   The teacher gave me so much homework. (Nauczyciel zadał mi tak dużo pracy domowej.)
   Why do you give me so many things to do? (Czemu dajesz mi tyle rzeczy do zrobienia?)
 5. set *****
  • zadawać (np. zadanie domowe)  BrE [przechodni]
   The teacher set us a lot of homework for the weekend. (Nauczyciel zadał nam dużo zadania domowego na weekend.)
   I always set homework to my students. (Ja zawsze zadaję zadanie domowe moim uczniom.)
przymiotnik
 1. required ** , req. (skrót)
  • potrzebny, konieczny, wymagany, żądany
   necessary, needed or demanded
   Your services will no longer be required. (Wasze usługi nie będą już potrzebne.)
   Is higher education required? (Czy wyższe wykształcenie jest wymagane?)
   zobacz także: requiredness
 2. requested
 3. demanded