"pierwszym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pierwszym" po polsku

position and win the race!
przymiotnik
 1. prime ***
 2. early *****
  • pierwszy (jeden z pierwszych np. ludzi, automobili)
   Early cellphones were very heavy. (Pierwsze telefony komórkowe były bardzo ciężkie.)
   The early years of this country were very uncertain. (Pierwsze lata tego państwa były bardzo niepewne.)
 3. foremost *
 4. first *** , 1st (skrót)
  • pierwszy
   Today is my first day at school. (Dzisiaj jest mój pierwszy dzień w szkole.)
   Are we meeting for the first time? (Czy spotykamy się po raz pierwszy?)
   She was my first true friend. (Ona była moją pierwszą prawdziwą przyjaciółką.)
  • pierwszy, początkowy
   That's the first step that we should take. (To jest pierwszy krok, który powinniśmy wykonać.)
   This is the first time I've ever heard the name. (To jest pierwszy raz, kiedy usłyszałem to nazwisko.)
   His first reaction was shock. (Jego pierwszą reakcją było zszokowanie.)
   link synonimy: initial, original
   przeciwieństwa: final, last
 5. first-ever  
 6. maiden
 7. prima
 8. prefatory , pref. (skrót)
 9. precursory
 10. underived
 1. princeps latin old use
przymiotnik
 1. initial ***
  • pierwsza (o literze na początku wyrazu)
   In German we capitalize the initial letters of nouns. (W niemieckim pierwszą literę rzeczowników piszemy wielką literą.)
liczebnik
 1. one *****

Powiązane zwroty — "pierwszym"

rzeczownik
przysłówek
najpierw = originally +3 znaczenia
inne
przymiotnik
prefiks
pierwotny = archo- +1 znaczenie
czasownik
idiom
article
inne

powered by  eTutor logo