"płaszczyzna na pierwszym planie" po angielsku - Słownik polsko-angielski

płaszczyzna na pierwszym planie

rzeczownik
  1. picture plane

"płaszczyzna na pierwszym planie" — Słownik kolokacji angielskich

picture plane kolokacja
  1. picture rzeczownik + plane rzeczownik = płaszczyzna na pierwszym planie (obrazu)
    Zwykła kolokacja

    Simultaneously, figures came to be placed parallel to the picture plane.

    Podobne kolokacje: