"odpowiedzi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiedzi" po polsku

odpowiedzi

rzeczownik
 1. key *****
  • klucz, odpowiedzi (zbiór rozwiązań testu) [COUNTABLE]
   Do you have the key to the test? (Czy masz klucz odpowiedzi do testu?)
 2. nonresponse
[ 2005 ROK ] Odpowiedź Masseya My Reply i odpowiedź!!!!!!!!!!!
rzeczownik
 1. answer *****
  • odpowiedź (np. w czasie rozmowy, na list) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I was expecting a different answer. (Spodziewałem się innej odpowiedzi.)
   You don't have to give me an answer now. (Nie musisz mi teraz odpowiadać.)
   Are you going to answer his letter? (Masz zamiar odpowiedzieć na jego list?)
   link synonimy: reply, response
  • odpowiedź (na teście), rozwiązanie [COUNTABLE]
   What was your answer to this question? (Jaka była twoja odpowiedź na to pytanie?)
   I didn't know the answer to the last question - it was difficult. (Nie znałem odpowiedzi na ostatnie pytanie - było trudne.)
  • odpowiedź, rozwiązanie (sposób rozwiązania jakiegoś problemu) [COUNTABLE]
   There are no easy answers to this problem. (Nie ma łatwych rozwiązań tego problemu.)
   I feel like the answer is very close. (Czuję, że rozwiązanie jest bliskie.)
 2. response **** , re. (skrót) *
  • reakcja, odpowiedź (np. na jakieś wydarzenie lub na coś, co ktoś zrobił) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   I'm waiting for your response. (Czekam na twoją odpowiedź.)
   Have you seen his response? (Widziałeś jego reakcję?)
   link synonim: reaction
  • odpowiedź (np. na wiadomość) [COUNTABLE]
   Fifty-six patients replied giving a response rate of 77%. (Odpowiedziało pięćdziesięcioro sześcioro pacjentów, dając 77% procent odpowiedzi.)
   I was surprised when I got his response - I sent him that letter two years ago. (Byłem zdziwiony, kiedy dostałem jego odpowiedź - wysłałem ten list dwa lata temu.)
   link synonim: answer
 3. solution ****
 4. reply ***
  • odpowiedź (np. na to co ktoś napisał lub powiedział) written [COUNTABLE]
   I sent him a letter in June, but I haven't got a reply yet. (Wysłałem mu list w czerwcu, ale nie dostałem jeszcze odpowiedzi.)
   I'm writing in reply to your letter of March 3rd. (Piszę w odpowiedzi na Pański list z 3 marca.)
   This is an automatic reply, do not answer it. (To jest automatyczna odpowiedź, proszę na nią nie odpowiadać.)
   link synonim: answer
 5. rejoinder

Powiązane zwroty — "odpowiedzi"

przymiotnik
natychmiastowy (o odpowiedzi) = swift
konkretny (o odpowiedzi) = definitive
szczery (o odpowiedzi) = straightforward +1 znaczenie
dyplomatyczny (o odpowiedzi) = tactful
lakoniczny (o odpowiedzi) = succinct
ostateczny (o decyzji, odpowiedzi) = determinate
bezzwłoczny (o odpowiedzi) = speedy
przychodzący (np. o odpowiedzi) = forthcoming
nielogiczny (np. o odpowiedzi) = illogical
żartobliwy (o tonie wypowiedzi, odpowiedzi, uwadze) = flippant
kategoryczny (np. o języku, tonie, odpowiedzi) = incisive
zbywający (o odpowiedzi) = curt
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
opóźnienie (czas między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi) = latency
wrażliwość (odpowiedź na działanie) = responsiveness
uzyskanie (w odpowiedzi) = elicitation
lokaut (przerwanie działalności w celu wymuszenia na pracownikach obniżki zarobków, zwykle w odpowiedzi na strajk) = lockout
zrozumiałość (np. odpowiedzi) = intelligibility
idiom
inne
tak to (odpowiedź na pytanie "dlaczego?", "jak to?") = just because informal , because informal
ja też nie (w odpowiedzi na jakieś zdanie przeczące) = me neither , neither do I
strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi) = make a guess , take a guess , have a guess
Nie ma za co. (w odpowiedzi na "Thank you") = You're welcome. , także: yw , także: uw slang
tylko, jeśli (w odpowiedzi na pytanie lub powiązaniu z poprzednią wypowiedzią) = not unless
przysłówek
inne

powered by  eTutor logo