Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"odpowiedzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odpowiedzenie" po polsku

odpowiedzenie

rzeczownik
 1. replying
  • odpowiedzenie (np. na to, co ktoś napisał lub powiedział) język pisany
 2. rejoining
czasownik
 1. answer , *****
  • odpowiedzieć (na pytanie) [przechodni/nieprzechodni]
   You didn't answer my question. (Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.)
   Answer me and be honest - did you take my money? (Odpowiedz mi i bądź szczery - wziąłeś moje pieniądze?)
   link synonim: reply
 2. rejoin
obrazek do "reply" po polsku
czasownik
 1. suit ****
  • odpowiadać, pasować (komuś) [przechodni]
   to make something proper or convenient for someone
   Will that suit you? (Będzie ci to odpowiadać?)
   "When do you want to meet?" "Any time that might suit you." ("Kiedy chcesz się spotkać?" "Kiedy tylko będzie ci pasować.")
   That dress suits you. (Ta sukienka ci pasuje.)
   link synonim: become
 2. reply ***
  • odpowiadać (np. na to co ktoś napisał lub powiedział) [przechodni/nieprzechodni]
   Asked why, he replied: "Just for fun". (Zapytany dlaczego, odpowiedział: "Po prostu dla zabawy".)
   I haven't replied to his letter yet. (Nie odpowiedziałem jeszcze na jego list.)
   link synonim: answer
   important nie mylić z: replay
 3. respond ****
  • odpowiadać (np. na wiadomość) [nieprzechodni]
   Jack never responds to my emails. (Jack nigdy nie odpowiada na moje e-maile.)
   Why didn't you respond to my letters? (Dlaczego nie odpowiadałaś na moje listy?)
 4. field *****
  • odpowiadać (na trudne pytania), odbierać (liczne telefony) [przechodni]
   The President fielded questions on the conflict in Africa. (Prezydent odpowiedział na pytania dotyczące konfliktu w Afryce.)
   We field numerous calls from the paparazzi. (Odbieramy liczne telefony od paparazzi.)
 5. agree *****
  • pasować (do siebie), odpowiadać (sobie) [nieprzechodni]
   The red color agrees with you. (Czerwony kolor ci pasuje.)
   The red blouse doesn't agree with your red hair. (Ta czerwona bluzka nie pasuje do twoich rudych włosów.)
 6. return , *****
  • odpowiadać (np. na wiadomość, pytanie) [przechodni]
   They did not return my contact request. (Oni nie odpowiedzieli na moją prośbę o kontakt.)
   Finally! They have returned my query. (Wreszcie! Odpowiedzieli na moje zapytanie.)
 7. represent ****
  • odpowiadać, stanowić [przechodni]
   This number of people doesn't even represent half of our team. (Ta liczba ludzi nie odpowiada nawet połowie naszej drużyny.)
   Fat should not represent more than 20% of this cheese. (Tłuszcz nie powinien stanowić więcej niż 20% tego sera.)
 8. correspond *
 9. tally *
  • zgadzać się, odpowiadać (sobie)
   His version of events doesn't tally with mine. (Jego wersja wypadków nie zgadza się z moją.)
phrasal verb
 1. hit back
 2. answer back
czasownik
 1. match ***