Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"Over to you." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Over to you." po angielsku

obrazek do "over" po polsku obrazek do "over" po polsku obrazek do "over" po polsku
przyimek
 1. nad, ponad
  He is jumping over the fence. (On skacze przez płot.)
  The lamp is hanging over the table. (Lampa wisi nad stołem.)
  The view was beautiful when our plane was flying over the mountains. (Widok był piękny, kiedy nasz samolot przelatywał nad górami.)
  link synonim: above
 2. na (o zmianie stanu, np. rozlać na obrus)
  He spilled the coffee all over his shirt. (Rozlał kawę na całą swoją koszulę.)
  I spilled tea over my computer. (Rozlałem herbatę na mój komputer.)
 3. przez (np. przez rzekę)
  Look, we are flying over the mountains. (Spójrz, przelatujemy przez góry.)
  She jumped over the puddle. (Przeskoczyła przez kałużę.)
  link synonim: across
 4. po drugiej stronie
  The hotel is over the lake. (Hotel jest po drugiej stronie jeziora.)
  I will go to the shop over the street. (Pójdę do tego sklepu po drugiej stronie ulicy.)
 5. w dół (z czegoś)
 6. po (w wielu częściach czegoś)
  She travels over the whole country. (Ona podróżuje po całym kraju.)
 7. po (nie odczuwający skutków czegoś)
 8. ponad, powyżej, więcej niż
  He paid over three hundred dollars for it! (On zapłacił za to ponad trzysta dolarów!)
  We've been waiting for over two months. (Czekamy od ponad dwóch miesięcy.)
  It may take over an hour. (To może zająć ponad godzinę.)
 9. podczas
  Maybe you would like to discuss it over dinner? (Może chciałbyś to przedyskutować podczas obiadu?)
  Do you really have to tell me this over a meal? (Czy naprawdę musisz mi to mówić podczas posiłku?)
  link synonim: during
 10. o (dotyczący jakiegoś tematu, osoby)
  We argued over her lifestyle. (Spieraliśmy się o jej styl życia.)
 11. nad (mający władzę lub kontrolę)
  The king ruled over this land for many years. (Król sprawował władzę nad tą ziemią przez wiele lat.)
  In the army, I'm over him. (W armii jestem nad nim.)
 12. nad (lepszy)
 13. przez (np. radio, telefon)
  She called him over Skype. (Zadzwoniła do niego przez Skype.)
  I don"t want to speak about this over the telephone. (Nie chcę o tym rozmawiać przez telefon.)
 14. przez, ponad (głośniej niż coś innego)
  He was shouting over the music but nobody listened to him. (Krzyczał ponad muzyką, ale nikt go nie słuchał.)
 15. ponad (np. preferować coś ponad coś innego)
  I prefer tea over coffee. (Wolę herbatę od kawy.)
  Mary prefers dresses over skirts. (Mary woli sukienki od spódniczek.)
 16. przez
  We experienced a lot of changes over the last 10 years. (Doświadczyliśmy wielu zmian przez ostatnie 10 lat.)
 17. do, w
 18. ponad (pozostający w zapasie)
przysłówek
 1. upadający, przewracający się
 2. na bok, na jedną stronę
  She rolled over and fell asleep. (Ona przewróciła się na bok i zasnęła.)
 3. od jednej osoby do drugiej (np. przekazywać, wręczać)
  I will send your case over to my assistant. (Przekażę twoją sprawę mojemu asystentowi.)
 4. z jednej pozycji w drugą (np. zmieniać się)
 5. do góry nogami (np. obracać, odwracać)
  The painting was hung over. (Obraz był powieszony do góry nogami.)
  She put the teddy bear over. (Ona postawiła pluszowego misia do góry nogami.)
 6. całkowicie pokryty, całkowicie przykryty
 7. powyżej
  This movie is for viewers of 18 and over. (Ten film jest dla widzów powyżej 18 lat.)
  You can't join the club if you are not over 18. (Nie możesz dołączyć do klubu, jeżeli nie masz powyżej 18 lat.)
 8. ze szczegółami, dokładnie (np. przeczytany, przemyślany)
 9. ponownie  AmE
  She visited me over. (Ona ponownie mnie odwiedziła.)
  He returned over but this time the house was empty. (Ponownie powrócił, ale tym razem dom był pusty.)
  link synonim: again
przymiotnik
 1. zginający się, składający się w pół
 2. skończony, ukończony
  The legal case is over. (Sprawa sądowa jest skończona.)
  The meeting is over, you may get back to work. (Spotkanie jest zakończone, możecie wrócić do pracy.)
  Game over, you lost. (Gra skończona, przegrałeś.)
prefiks
 1. więcej niż (jakiś określony poziom, liczba czegoś)
rzeczownik
 1. odbiór (używane w sytuacji komunikacji drogą radiową) język mówiony
 2. element gry w krykieta
 1. przez coś
  I didn't go to the party over to my brother's accident. (Nie poszedłem na imprezę przez wypadek mojego brata.)
  She claims that she didn't do her homework over her dog's illness. (Ona twierdzi, że nie zrobiła zadania domowego przez chorobę swojego psa.)
 1. czyjaś kolej (np. do mówienia, do działania)
  I did my part, now it's over to you. (Ja zrobiłem swoją część, teraz twoja kolej.)
  That's all I had to say. It's over to you. (To wszystko, co miałem do powiedzenia. Twoja kolej.)
phrasal verb
 1. zakończyć coś, mieć coś za sobą, mieć coś z głowy
  We want to get this over with as soon as possible. (Chcemy mieć to z głowy tak szybko, jak to tylko możliwe.)
obrazek do "be over" po polsku
phrasal verb
 1. skończyć się, zakończyć się
  The meeting will be over before 8 o'clock. (Zebranie zakończy się przed ósmą.)
  The last show will be over in about 15 minutes. (Ostatni pokaz skończy się za około 15 minut.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. przedostawać się, pokonywać (np. przeszkodę)
phrasal verb
 1. wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku), przechorować
  Fortunately, he's got over the shock. (Na szczęście on doszedł do siebie po szoku.)
  It took me a year to get over the accident. (Zajęło mi rok, by wyzdrowieć po wypadku.)
  She still hasn't got over the flu. (Ona wciąż nie doszła do siebie po grypie.)
  link synonim: recover
 2. przeboleć, otrząsnąć się
  She needs time to get over the breakup. (Ona potrzebuje czasu, żeby przeboleć rozstanie.)
 3. rozwiązywać coś (np. problem), radzić sobie (z trudną sytuacją)
 4. pogodzić się z czymś (np. z utratą czegoś)
  I got over the fact that we are not together anymore. (Pogodziłem się z faktem, że już nie jesteśmy razem.)
 5. dawać sobie z czymś spokój, odpuszczać coś sobie, kończyć z czymś
  Stop talking about that match. Get over it! (Przestań mówić o tamtym meczu. Skończ z tym!)
phrasal verb
 1. przekazywać coś komuś (np. informację młodym ludziom)
  Can you get this information over to your boss? (Czy możesz przekazać tę informację swojemu szefowi?)
  Bill gave me this book and I have to get it over to my sister. (Bill dał mi tę książkę i muszę przekazać ją mojej siostrze.)
idiom
 1. pogodzić się (z faktem, że się z kimś rozstało), dać sobie z kimś spokój, otrząsnąć się (po rozstaniu z kimś), wyleczyć się z kogoś
  It's been a month. You have to get over her. (To już miesiąc. Musisz dać sobie z nią spokój.)
  You have to get over Peter, he cheated on you. (Musisz dać sobie spokój z Peterem, on cię zdradził.)
  I still can't get over my first wife, she was the love of my life. (Nadal nie mogę otrząsnąć się po mojej pierwszej żonie, była miłością mojego życia.)
idiom
 1. mieć coś za sobą, pogodzić się z czymś potocznie
  I guess I'm over it now. (Chyba mam to już za sobą.)
idiom
 1. przestać być kimś zauroczonym (szczególnie w przypadku niefortunnego zauroczenia) potocznie
  It took him a long time to get over her. (Długo to trwało, zanim o niej zapomniał.)
phrasal verb
 1. gościć kogoś u siebie, zapraszać kogoś do siebie
  I'm having my mother over, she will be here for five days. (Goszczę swoją mamę u siebie, ona będzie tu przez pięć dni.)
  I can have you over. (Mogę cię ugościć u siebie.)