skończyć się, zakończyć się

be over

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

The meeting will be over before 8 o'clock. = Zebranie zakończy się przed ósmą.