PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(1) team, varsity, school, club
Kolokacji: 4
(2) Fox, dog, ESPN, wheelchair
Kolokacji: 4
(6) spectator, Turner, girl, boy
Kolokacji: 4
(10) water, Sky, world, snow
Kolokacji: 4
(11) ea, USSR, country
Kolokacji: 3
(13) adventure, mountain
Kolokacji: 2
1. medal sport = sport medalu medal sport
2. sport of football = sport piłki nożnej sport of football
3. UK Sport = Brytyjski Sport UK Sport
4. sport of rowing = sport wioślarstwa sport of rowing
  • Apart from rugby, the club also offers the sport of rowing.
  • There are different types of competition in the sport of rowing.
  • Immediately, the sport of rowing became extremely popular in Ghent.
  • Bow is a term which has multiple meanings within the sport of rowing.
  • He was involved in the Boy Scouts movement, and later with the sport of rowing.
  • To this day, his name is legendary in the sport of rowing.
  • She is the only person in the sport of rowing to compete at seven Olympic Games.
  • The award is given to those who are committed to supporting the sport of rowing, both nationally and internationally.
  • "The friendship and the sport of rowing are what's important for us now."
  • The majority of these medals won had come from the sport of rowing.
5. ball sport = sport piłki ball sport
(15) racquet, racket, cue
Kolokacji: 3
(16) weekend, leisure, Sunday, Sun
Kolokacji: 4
(17) fantasy, Yahoo
Kolokacji: 2
(19) disability, Paragon
Kolokacji: 2
(20) niche, participation
Kolokacji: 2
(21) Burns, Steiner
Kolokacji: 2
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.