"sport of rowing" — Słownik kolokacji angielskich

sport of rowing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wioślarstwa
  1. rowing rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Apart from rugby, the club also offers the sport of rowing.

    Podobne kolokacje: