Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"ball sport" — Słownik kolokacji angielskich

ball sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport piłki
  1. ball rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Netball is a ball sport played by two teams of seven players.

    Podobne kolokacje: