PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"UK Sport" — Słownik kolokacji angielskich

UK Sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brytyjski Sport
  1. UK rzeczownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was named on the Mission 2012 panel by UK Sport in 2011.

    Podobne kolokacje: