"sports fishing" — Słownik kolokacji angielskich

sports fishing kolokacja
Popularniejsza odmiana: sport fishing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wędkarstwa sportowe
  1. sport rzeczownik + fishing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sport fishing is also an important part of the area's industry.